ધોરણ 6 થી 8 ના સ્ટેટ રીસોર્સ ગૃપ (SRG) પેડાગોજી માટે યોજાનાર કસોટી માટેનું આવેદનપત્ર ભરવા અહીં ક્લિક કરો. - જીવંત શિક્ષણ

Breaking

Post Top Ad

ગુરુવાર, 27 એપ્રિલ, 2017

ધોરણ 6 થી 8 ના સ્ટેટ રીસોર્સ ગૃપ (SRG) પેડાગોજી માટે યોજાનાર કસોટી માટેનું આવેદનપત્ર ભરવા અહીં ક્લિક કરો.

➡️ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો
➡️ આવેદનપત્રમાં તમામ વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે.
આ ફોર્મ તા. ૧૯/પ/૨૦૧૭ ના રોજ સાંજના પ-૦૦ વાગ્યા સુધી ઓનલાઇન ભરી શકાશે. ત્યારબાદ ફોર્મ બંધ થઇ જશે.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50CgkJ2qsLp_2erPiMShFuHST4wvuMoB99m6Eckpg79nuDw/viewform

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો