જવાહર નવોદય પરીક્ષા - જીવંત શિક્ષણ

Breaking

Post Top Ad

મંગળવાર, 24 ઑક્ટોબર, 2017

જવાહર નવોદય પરીક્ષા

🇯 🇦 🇼 🇦 🇭 🇦 🇷 
🇳 🇦 🇻 🇴 🇩 🇦 🇾 🇦 

*🆕 ગુડ ન્યૂઝ.....*ધોરણ.૫ માં  લેવાતી નવોદય વિદ્યાલય માટે ના પરીક્ષા ના ફોર્મ ભરવા ના ચાલુ થઇ ગયા છે....જેમનું બાળક ધોરણ ૫ માં હાલ ભણતું હોય તે બાળક આ પરીક્ષા આપી શકે છે....

☑ પરીક્ષા માં જે બાળક પાસ થાય છે તે બાળક ના ધોરણ ૧ થી ૧૨ સુધી ભણવા નો બધોજ ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળે છે....આ વખતે ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવા ના ચાલુ કરવા માં આવેલ છે.....વધુ માહિતી માટે આપની નજીક ની સરકારી શાળા નો સંપર્ક કરવો...... 

🚸 જવાહર નવોદય પ્રવેશ પરિક્ષા -2018 

🚸 *ઓન લાઇન ફોર્મ ભરવાની તારીખ -25/09/2017*

🚸 ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ -25/11/2017

🚸 પરીક્ષા ની તારીખ -10/02/2018

🚸 *પરિણામ ની તારીખ :એપ્રિલ /2018*


☑ *ડોક્યુમેન્ટ:* 
👉🏻નિશાળેથી આપેલ સહી સિક્કા વાળુ ફોર્મ,
👉🏻 વિદ્યાર્થીનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો,
👉🏻વિદ્યાર્થી તથા વાલીની ફોર્મમા તથા ફોર્મ પાછળ સહી,
👉🏻આધારકાર્ડ(ફરજિયાત નથી)

 *આ માહિતી ખાસ શેર કરો કારણ કે આ માહિતી ઘણા ઓછા લોકોને ખબર હોય છે, ગરીબ તથા હોશિયાર વિદ્યાર્થીને આનો લાભ મળે તો પૂણ્યનુ કામ થશે, તેથી બીજા મિત્રો, શિક્ષકો અને વાલીઓને ખાસ મોકલો.* 

 👉🏻  Share.....Share......Share..*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો