ગુણોત્સવ ૨૦૧૮ માટે મૂલ્યાંકન માર્ગદર્શિકા - જીવંત શિક્ષણ

Breaking

Post Top Ad

સોમવાર, 2 એપ્રિલ, 2018

ગુણોત્સવ ૨૦૧૮ માટે મૂલ્યાંકન માર્ગદર્શિકા

ગુજરાત સરકારના  શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત ગુણોત્સવ ૨૦૧૮ માટે મૂલ્યાંકન માર્ગદર્શિકા અત્રે મુકવામાં આવી છે. આપ તેને ડાઉનલોડ કરી માહીતી મેળવી શકો છો. આ પુસ્તિકા નવી અને અધતન છે.

અહીં ક્લિક કરી આપ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
સાભાર - www.gunotsav.org

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો